epistemoloji

[Alm. Epistemologie] [Fr. épistémologie] [İng. epistemology] [Yun. episteme = bilim; logos = öğreti] [es. t. mebhas-ı marifet]

1– Bilim kuramı (Fransızca’da sözcüğün kök anlamına uygun olarak kullanılır.) Bilimlerin koyduğu sorunları inceleyen felsefe dalı.

// Bilim felsefesi ile eşanlamlı. Ancak bilim felsefesi bilimlerin tarihini felsefe açısından inceler, Epistemoloji ise çeşitli bilimlerin ilkelerini, varsayımlarını ve sonuçlarını eleştirerek inceler, onların mantıksal kökenini (ruhbilimsel değil), nesnel değerini belirlemeye çalışır. (Almancada da epistemoloji, bilgi öğretisi, bilim öğretisi anlamına, gelir, ancak az kullanılan bir terimdir.)

2– Bilgi kuramı. (İngilizce konuşan ülkelerde bu anlamda kullanılır. Oysa Fransızcada bilgi kuramının teknik terimi, Yunanca gnosis’ten türetilmiş olan — gnoséologie’dir.)

Yazar : Yazılıyor...Elife KILIÇ (Kırklareli Üniversitesi)