erdem

[Alm. Tugend] [Fr. vertu] [İng. virtue] [Lat. virtus] [Yun. arete] [es. t. fazilet]

1– İstencin ahlaksal iyiye yönelmesi.

2– İnsanın tinsel ve ruhsal yetkinliği.

// Felsefe tarihi boyunca erdem kavramına değişik anlamlar verilmiştir. Filozofların ahlak öğretileri, genellikle erdeme – ahlaksal iyiye- verdikleri anlamla birbirinden ayrılırlar. Platon’dan beri temel erdemler olarak şunlar sayılır: bilgelik, yiğitlik, doğruluk, ölçülülük.

Yazar : Yazılıyor...Aylin Çankaya (Manisa Celâl Bayar Üniversit