erek

[Alm. Zweck] [Fr. fin] [ing. end, purpose] [Lat. finis] [Yun. telos] [es. t. gaye]

Gerçekleştirmek üzere tasarladığımız ve erişmek istediğimiz şey.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....