erekbilim

[Alm. Teleologie] [Fr. téléologie] [İng. teleology] [es. t. mebhas-i gayat]:

1– Evreni ereklerle araçlar arasında bir ilişkiler dizgesi olarak gören felsefe öğretisi.

2– Yalnızca insan eylemlerinin değil, tarih ve doğa olaylarının da, bütünün olduğu gibi tek olayların da ereklerle belirlenmiş ve yönetilmiş olduğunu kabul eden öğreti.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....