ereklilik

[Alm. Finalität] [Fr. finalité] [İng. finality] [Lat. finis = son, erek] [es. t. gaiyet]

Bir erekle belirlenmiş olma; bir ereğe yönelmiş olma.

Karşıtı bkz. nedensellik.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....