erk

[Tr. Alt. güç ] [Alm. Macht] [Fr. pouvoir, puissance] [İng. power] [es. t. iktidar, kudret]

Fiziksel güçten ayrı olarak düşünülen, bedensel, ruhsal, tinsel yönden biçimleyici ve etkileyici herhangi bir güç; yapabilme gücü.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....