erke

[Alm. Energie] [Fr. énergie] [ing. energy] [Lat. actus] [Yun. energeia] [es. t. kudret]

1– (Aristoteles’te) Bir olanağın gerçekleşmesi; gerçek durumuna gelmesi.
Karşıtı bkz. gizil güç.

2– (Doğa bilimlerinde) İş başarma gücü, bir direnmeyi yenme gücü.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....