eşadlı

[Alm. homonym] [Fr. homonymie] [Yun. homonymia — adı aynı olan]

Adı bir olup türlü nesneleri belirten; birden çok anlamı olan (sözcük). Bugün bu terim verine — eşsesli terimi kullanılıyor.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....