eşdeğerli

[Alm. äquivalent] [Fr. équivalent] [ing. equivalent] [Lat. aequivalens = eş değerli, değerce eş olan] [es. t. muadil]

1– Bir başka değerin yerine konabilen (değer).

2– (Mantıkta) Kaplamı ve anlamı aynı olan, ama tanımlarında değişiklik gösteren (önerme ve terimler). Aralarında mantıksal eşitlik bulunan (terim ya da önermeler). (ör. A B’nin babasıdır ve B A’nın oğludur.) eşgeçerli ile eşanlamlıdır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....