eşdeğerlilik

[Alm. Aequivalenz] [Fr. équivalence] [İng. equivalency] [es. t. muadelet]

Eşdeğerde olma durumu.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....