etken

[Alm. Faktor] [Fr. facteur] [ing. factor] [es. t. amil]

Etki yapıcı, belirleyici gücü olan.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....