etkin

[Alm. aktiv] [Fr. actif] [İng. active] [es. t. faal]

1– Eylemde bulunan.

2– Etki yapan. Karşıtı bkz. edilgin

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....