etkincilik

[Alm. Aktualismus] [Fr. actualisme] [İng. actualism]

1– (Genel anlamda) Tüm varlığın etkinlik olduğunu, bu etkinliğin bir taşıyıcıyı gerektirmediğini ileri süren felsefe öğretisi. // En tutarlı temsilcisi Fichte’dir. Karşıtı bkz. tözcülük.

2– (Özel anlamda) Başlıca temsilcisi Gentile olan İtalya yeni idealizminin adı. bkz. yeni idealizm.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....