etkinlik

[Alm. Aktivität, Tätigkeit] [Fr. activité] [İng. activity] [es. t. faaliyet, failiyet]

1– Eylem gücü, etki gücü.

2– Eylemde bulunanın, etkin olanın niteliği.

3– Etkide bulunmak için yapılan atılım.

// Eylemden ayrılığı, eylemin daha somut oluşudur.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....