Euhemerosçuluk

[Alm. Euhemerismus] [Fr. euhémérisme] [İng. Euhemerism]

Tanrıların yalnızca Tanrılaştırılmış büyük insanlar, kahramanlar olduğunu öne süren Yunan filozofu Euhemeros’un öğretisi.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....