evetleme

[Alm. Bejahung] [Fr., ing. affirmation] [Lat. affirmatio] [es. t. icap, tasdik]

Mantıksal bir yargıda yüklemin özneye olan olumlu bağlantısı; önermenin olumlu olması; önermede yüklemin olumlu olarak konması.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....