evetleyici

[Alm. bejahend, affirmativ] [Fr. affirmatif] [İng. affirmative] [es. t. mucibe, icabi, vücubi]

(Mantıkta) Olurlayan, evetleyen (yargı)-

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....