evren

[Alm. Kosmos] [Fr., İng. cosmos] [Yun. kosmos] [es. t. kainat]

1– Gerçekliğin tümü.

2– Gök cisimlerinin tümü. Uzaysal gerçekliğin tümü.

3– (Pythagoras’tan beri) Düzenli, birlikli bir yapı oluşturan bütün. Düzenli, uyumlu birlik.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....