evrenbilim

[Alm. Kosmologie] [Fr. cosmologie] [İng. cosmology] [Lat. cosmologie] [Yun. kosmologia] [es. t. kevniyat]

Evrenin oluşumunu, yapısını inceleyen felsefi ve bilimsel öğreti. (Hem fizikötesinin hem de doğa felsefesinin bir dalıdır.)

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....