eylem

[Alm. Aktion, Handlung] [Fr. action] [İng. action, activity] [es. t. fiil]

İnsanın bir dış nedenle değil de, doğrudan doğruya kendisinin gerçekleştirdiği davranışları. Bir istenç edimi; bir istemenin, bir tasarının, bir düşünüşün, bir kararın gerçekleştirilmesi. Bilinçli insanın istemesinin ürünü.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....