eylemcilik

[Alm. Aktivismus] [Fr. activisme] [ing. activism] [es. t. fiiliye]

İnsan yaşamı ve düşüncesinin başlıca gerçekliğinin etki, eylem ve yapıp etmelerde olduğunu öne süren öğreti ve dünya görüşü.

// Felsefe tarihinde değişik biçimlerde ortaya çıkmıştır:

   a. (Fichte’de) — dogmacılığa, — doğalcılığa ve — özdekçiliğe karşı düşüncel biçimde temellendirilir.
   b. (Nietzsche’de) — anlıkçılığa karşı gerçekçi-istenççi biçimde temellendirilir,
   c. (Marx ve Lenin’de) Bütün kuramsal dünya görüşlerine karşı, gerçekçi-özdekçi biçimde, dünyayı tanımak, yorumlamak değil de, değiştirmek isteyen bir dünya görüşü olarak belirir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....