eyleme

[Alm. handeln] [Fr. agir] [ing. act, operate] [Lat. agere]

ITemel anlamı:

1– Kılgılı etkinlik, etkin olma.
2– Bir şeyi gerçekleştirmek ya da değiştirmek üzere bilinçli istenç edimi; bir ereğe yönelmiş bilinçli bir etkinlik. (Her türlü otomatik tepki ve sürüklenişin karşıtı.)

II. Aşamalarına göre:

1– Üzerinde düşünmeden içgüdüyle yapılan, ama “ben”le belirlenmiş, ereğinin bilincinde olan eyleme.
2– Bir erek güden usa uygun eyleme.
3– İçgüdü, erek ya da ilgilerle (çıkarlarla) belirlenmiş eylemin karşıtı olarak, koşulsuz olanla belirlenmiş eylem. (Ör. ahlaksal eylem.)

IIIYönüne göre:
Eylemle ortaya çıkan değişmenin dış ya da iç dünyaya ilişkin oluşuna göre:

1– dış,
2– iç eylem olarak ayrılır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....