eytişimsel özdekçilik

bkz. diyalektik materyalizm