faydacılık

[Alm. Utilitarismus] [Fr. utilitarisme] [İng. utilitarism] [Lat. uti- lis = fayda, yarar] [es. t. nefiye]

1– Yararın yaşam ilkesi yapılması.

2– Ahlaksal eylem ve davranışlarda yararın ilke yapılması: Yararlı olan iyidir:

a. tek kişinin, ya da
b. toplumun yararı göz önünde bulundurulur.

3– Özellikle Bentham ve J.S. Mill’in ahlak ve siyasa öğretisi, temel ilkesi: “Olabildiğince çok sayıda insanın olabildiğince çok mutluluğu.”

Yazar : Yazılıyor....Cafer ŞAKAR (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

  • Ayrıca Bakınız