fenomenalizm

[Tr. Alt. Görüngücülük ] [Alm. Phänomenalismus ] [Fr. phénoménalisme, phénoménisme ] [ing. phenomenalism ] [es. t. zahiriye ] 

1– Gerçek olanın yalnızca — görüngüler olduğunu öne süren, görüngülerin arkasında “kendinde şey”in varlığını yadsıyan görüş (nesnel görüngücülük). // Bu anlamı Fransızca’da Renouvier’nin ortaya attığı, “phénoménisme” sözcüğü ile karşılanır. Başlıca savunucuları: Renouvier, Shadworth, Hodgson.

2– Görüngülerin arkasında “kendinde şey”in bulunduğunu, ancak insanın bunun bilgisine erişemeyeceğini savunan görüş (eleştirel görüngücülük). // Başlıca temsilcisi: Kant.

3– Yalnızca bilinç içeriklerinin var olduğunu, bunların da ancak öznel olarak temellendirilebileceğini, dış dünyada bunlara karşılık olacak nesnel bir gerçeklik olmadığını ileri süren görüş (öznel görüngücülük).

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....