Ficino, Marsilio

1433-1499 yılları arasında yaşamış olan İtalyan Yeni Platoncu düşünür.

Platonculuğu, 15. yüzyılın din karşıtı Aristotelesçiliğinden korunmanın bir yolu, Platon'un düşüncesini de ruhun en soylu ifadesi olarak gören Ficino, Platon'un felsefesine Rönesans'ın bakış açısını katmış olan bir düşünürdür. Ruhun ölümsüzlüğü üzerine bir dizi kanıt öne süren Ficino, insanın evrenin merkezinde olduğunu savunmuş ve insan yaşamını da, ruhun Tanrı'ya doğru bir yükselişi olarak yorumlamıştır. O, Platon’un ve Hristiyanlığın sevgi anlayışlarının benzer olduğunu iddia ederek, insan sevgisinin ve dostluğunun en yüksek biçiminin, ruhun Tanrı'ya olan sevgisi üzerine kurulu bir paylaşma duygusundan kaynaklandığını belirtmiştir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....