Flavius Justinus

100-164 yıllları arasında yaşamış Hristiyan Apolojisti.

Felsefenin, Tanrı'nın insana sunduğu, onu Tanrı yoluna sokan, en değerli armağan olduğunu savunan Aziz Justinus, felsefede, Platon'un maddî olmayan gerçeklikler olarak İdealar öğretisinden çok etkilenmiş, bu çerçeve içinde Tanrı’ya, İyi İdeasına ilişkin açık bir görüye ulaşmayı beklerken, birden Yunan felsefesinin yetersizliği nedeniyle Hristiyanlığa dönmüştür. Aziz Justinus, bu dönüşün ardından, Tanrı’ya ilişkin sağlam, kesin ve emin bilgiye, doğru felsefeye, ancak vahyin kabul edilmesi suretiyle ulaşılabileceğini öne sürerken, maddî olmayan dünya ve özün ötesindeki varlık öğretisinden dolayı, Platon'u övmeye devam etmiştir.

Justinus, aynca Platon'un fail nedeni olan Demiurgos'u aynı adla kullanmış, ölümden sonraki ödül ve ceza söz konusu olduğunda, Hristiyanlıkla Platon’un öğretisi arasındaki benzerliklere işaret etmiştir. Bununla yetinmeyip, Sokrates'le Hz. İsa'nın durumu arasında bir koşutluk kuran Aziz Justinus'a göre, nasıl ki insanları doğru yola getirmeye çalışan Sokrates'e, dinsizlik suçlaması yöneltildiyse, İsa da, ateizm suçlamasına muhatap olmuştur. 

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....