Fontenelle, Bernard le Bovier de

Fransız Aydınlanmasının 1657-1757 yılları arasında yaşamış olan ünlü düşünürü.

Kartezyen fiziği benimseyen Fontenelle, büyük ününü bilimsel düşünceleri popülerleştirip geniş halk kitlelerine sunma çabasından kazanmıştır. Bilgi görüşü bakımından empirist olan, tüm düşüncelerimizin son çözümlemede duyuverilerine indirgenebileceğini savunan Fontenelle, bilimsel düşünceleri yaymanın dışında, dinî hakikatlerle ilgili konularda kuşkuculuğun gelişip pekişmesine da katkıda bulunmuştur.

Buna göre, Fontenelle, Histoires des Oracles [Mucizelerin Tarihi] ve De l'Origine des Fables [Masalların Kökeni] adlı kitaplarında, söylence ya da masalların insan imgeleminin eseri ve oyunu olduğu görüşüne karşı çıkmış ve onların, fenomenleri açıklama arzusunun sonucu, insan zekâsının eseri olduğunu söylemiştir. İlkçağlardaki insan zihniyle modern insanın aklının özde farklı olmadığını savunan filozof, hem ilkel ve hem de modern insanın fenomenleri açıklamaya, bilinmeyeni bilinene indirgemeye çalıştığını söylemiştir. Onların arasındaki farklılık Fontenelle'e göre, şundan meydana gelmektedir: Eski çağlarda pozitif bilgiden pek söz edilemeyeceği için, insan zilini mitolojik açıklamalara başvurmak durumunda kalmıştır. Oysa modern dünyada pozitif bilgi çok arttığı için, bilimsel açıklama mitolojik açıklamanın yerini almıştır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....