geçerlilik

[Alm. Geltung]

Bir kavramın, bir yargının mantık ya da değer kuramı (anlamı ve değeri) bakımından onaylanabilir olması. // Felsefe kavramı olarak Lotze ve Güney-Batı Alman Kantçı Okulunca (Windelband-H. Rickert) idelerin, doğruların, değerlerin “varlık biçimi”ni belirtmek için kullanılmıştır: Bunların bir yandan bir özne için geçerli, yani bağlayıcı (zorunlu) olmaları, öte yandan da gerektirdikleri olgusal onaylamadan bağımsız, nesnel olarak geçerli olmaları gerekir. Lotze için doğrular, ister yalnızca düşünülmüş olsunlar, ister herhangi bir yerde gerçekleştirilmiş olsunlar, aynı ölçüde geçerlidirler. Güney-Batı Alman Felsefe Okulunda: gerçi doğru (mantık), iyi (ahlak) ve güzel (sanat) değerlerinin salt geçerlilikleri vardır, ancak gerçeklikleri yoktur.

Yazar : Yazılıyor...Nazlı İNÖNÜ (İstanbul Üniversitesi)