gelenekçilik

[Alm. Traditionalismus] [Fr. traditionalisme] [İng. traditionalism] [es. t. ananeviye]

1– a. Geleneklere aşırı değer verme eğilimi.
     b. Eskimiş olana, alışkanlıklara, eski inanışlara yakınlık duyan yaşama tutumu.

2– (özel anlamda) 19. yüzyılda Fransa’da katolik bilginlerce (Bonald, de Maistre vb.) Aydınlanma’ya karşı geliştirilen, doğruluğun gelenekle, özellikle kilise geleneğiyle bilinebileceğini öne süren öğreti.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....