gelgeç istek

[Alm. Velleität] [Fr. velléité] [İng. velleitiy] [Lat. veile – istemek] [es. t. zayıf irade]

İstenci etkileyebilecek güçlülükte olmayan, gelip geçici isteme.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....