gerçek

[Alm. real, wirklich] [Fr. réel] [ing. real] [Lat. realis] [es. t. hakiki, vaki]

1– Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak, var olan.

2– Bilinçten bağımsız olarak var olan.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....