gerçeklik

[Alm. Wirklichkeit, Realität] [Fr. réalité] [ing. reality] [Lat. realitas] [es. t. şeniyet]

1– Gerçek olan, var olan şeylerin tümü.

// Bu anlamda gerçekliğin şu türleri vardır:

   a. Bilinçten, tasarımlardan bağımsız olan varlık. (Düşünülmüş, düşlenmiş şeylerin karşıtı.)
   b. Belli bir zaman bağlantısı içinde yaşanmış olan, yaşantı ve deneylerde somut olarak karşılaşılan şeyler.

2– Olanağın karşıtı.

3– Bilimsel araştırmalarda her türlü öznel öğenin karşısında nesnel olarak geçerliği olan şey.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....