gidimli (düşünme)

[Alm. diskursiv] [Fr. discursif] [ing. discursive] [Lat. discursivus] [es. t. bahsi, istidlali]

Bir tasarımdan ötekine geçerek, çıkarımlar yaparak, bir önermeden ötekine mantıksal bir yolla ilerleyerek, parçalardan bütünlüğü olan bir düşünce kuran düşünme yolu.

Karşıtı bkz. sezgisel (düşünme).

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....