gizem

[Alm. Mysterium, Geheimnis] [Fr. mystère] [İng. mystery] [Yun. mysterion] [es. t. sır]

1– Duyuları aşan; usumuzun doğal durumunda, varoluşu ve özü bize kapalı, saklı kalan şey.

2– Doğaüstü inanç doğruları.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....