gizemcilik

[Alm. Mystizismus] [Fr. mysticisme] [İng. mysticism] [es. t. tasavvuf]

Tinsel tutum ve düşünüş; yaşama doğrultusu olarak:

1– Karanlık, gizemle yüklü olana duyulan aşırı eğilim.

2– Açık olmayan, gizemsel düşünme biçimi.

3– Tanrısal sezgi yoluyla, algılanamayan doğaüstü gerçekleri yaşama.

4– Tanrıya erişme çabalarının tümü.

5– Yüksek bir gücü kavramak ve eylemlerini bu güce göre düzenlemek için gerçekliğin üstüne yükselme eğilimi.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....