gizemsel

[Alm. mystisch] [Fr. mystique] [İng. mystic, mystical] [Yun. mystikoses. t. tasavvufi]

Duyusal algılardan koparak gizem dolu iç aydınlığa erişmeye ilişkin.Bu bağlamda:

1– Her türlü özne-nesne ayrımını, ikiliğini kaldırarak bir olma durumu. (Yalnızca Tanrıyla değil, doğayla da olabilir.)

2– Tanrıyla bir olma, birleşme, kendini Tanrıda yaşama durumu.

3– Yüksek tinsel güçler aracılığıyle Tanrıyı görme, tanrıya erişme durumu.

4– Gizemdolu eylemler ya da ruhsal alıştırmalarla Tanrıya erişme yöntem ve tekniğine ilişkin.

Gizlemsel Tanrıbilim ve felsefe:
   a. Gizemsel yaşamı kavranılır bir biçimde açıklama ve ortaya koyma,
   b. Tarihsel öğretiler aracılığıyla gizemsel yaşantıların az ya da çok dizgesel olarak işlenmesi (17. yüzyıl).

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....