gnostikler(bilinirciler)

[Alm. Gnostiker] [Fr. gnostiques] [ing. gnostics] [Yun. gnostikoi = bilenler es. t. irfaniyan]

İ.S. 1. yüzyıldaki dinsel felsefe akımlarına ve tarikatlarına verilen ad.

// Bunlar Yunan felsefesindeki düşünceleri, Hellenistik çağdaki gizem dinlerinin ve doğu dinlerinin tasarımlarıyla birleştiriyorlar ve kilisenin öğretisinde, Tanrının ve Tanrısal şeylerin daha yüksek bir plandaki bilgisi için yalnızca bir ön basamak buluyorlardı. Özellikle de kurtuluşu spekülatif bilgide arıyorlardı.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....