gnostisizm

(bilinircilik) [Alm. Gnostizismus] [Fr. gnosticisme] [İng. gnosticism] [Yun. gnosis = bilgi] [es. t. irfaniye]

İnsanla Tanrı arasındaki ilişkiyi spekülatif bilgilere bağımlı kılan öğretiler.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....