görecilik

[Alm. Relativismus] [Fr. relativisme] [ing. relativism] [es. t. izafiye]

1– Bütün bilgilerin göreli olduğunu öne süren öğreti.

2– (Ahlakta) Genel geçer, salt ahlak değerleri olmadığını, bütün değerlerin çağlara, toplumlara, kişilere, kültür durumlarına, yaşama biçimlerine göre değiştiğini öne süren öğreti.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....