görelilik kuramı

[Alm. Relativitätsheorie] [Fr. théorie de la relativité] [İng. theory of relativity] [es. t. izafiyet nazariyesi]

Klasik fiziğin saltık olarak gördüğü kimi şeyleri, uzay-zaman içinde — düzenleşik bir dizgenin seçilmesine bağlı, bu seçimin de gözlemciye göre değişebildiğim ileri süren, Einstein’ın kurduğu fizik kuramı. // Bu kurama göre uzay-zaman büyüklükleri, gözlemcinin duruş noktasına ve devinim durumuna bağlıdır; örneğin bir uzaklığın ölçülmesinde, bu uzaklığa oranla devinimsiz duran bir gözlemci ile, devinim durumunda olan bir gözlemcinin varacakları sonuç ayrı olacaktır. Öyleyse ölçmelerde gözlemci ile duruş noktasını hep göz önünde bulundurmak zorundayız. Öte yandan klasik fiziğin göreli saydığı kimi şeyleri de görelilik kuramı saltık sayar. (Ör. Uzayda ışığın hızı.)

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....