görev

[Alm. Funktion] [Fr. fonction] [ing. function] [Lat. functio = yerine getirme, gerçekleştirme] [es. t. üfule, vazife]

1– Bir organın başarısı, gördüğü iş, etkinlik biçimi. (Ör. Görme gözün görevidir.)

2– Bir etkenin değişmesiyle öteki etkenin de değiştiği bağlılık ilişkisi; özellikle iki dizi arasındaki yasal bağlantı.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....