gösterge

[Alm. Zeichen] [Fr. signe] [ing. sign] [Lat. signum] [es. t. işaret]

İm. Bir başka şeyi gösteren, bir şeyi anlatan, dile getiren şey; algılandığında belli bir şeyin tasarımını bizde uyandıran şey.

// Doğal göstergede, gösteren ile gösterilen arasında doğal bir bağlam vardır; yapma (uzlaşımsal) göstergede anlam saptanmıştır, bkz. simge.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....