göstergebilim

[Alm. Semiotik] [Fr. sémiotique, sémiologie] [İng. semiotic] [Yun. sema, semeion = gösterge]: göstergeler bilimi.

1– Bildirişme amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgesinin yapısını ve işleyişini inceleyen bilim.

2– (Matematiksel mantıkta) göstergeler kuramı, özellikle göstergelerin dildeki kullanımları ya da dile uygulanması.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....