gözlem

[Alm. Beobachtung] [Fr., İng. observation] [es. t. müşahede]

Bir nesne ya da bir olayın, niteliklerini bilmek amacı ile, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi.

// Gözlem bütün deney bilimlerinin başlıca dayanağıdır, ama eleştirilmeden geçerli olamaz; çünkü en kesin gözlem bile

   a. eksiksiz yapılamaz;
   b. varsayımlara dayanır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....