güç

[Alm. Kraft] [Fr. force] [ing. power] [Lat. fortitudo] [es. t. kuvvet]

1– Fiziksel, düşünsel ve ahlaksal bir etki yapabilme ya da bir etkiye direnebilme yeteneği,

   a. Ağır bir cismi kımıldatabilme yeteneği: kas gücü.
   b. Etki ve güçlülük ilkesi: karakter gücü, direnme gücü, düşünce gücü, bir kanıtın gücü (idée force = kımıldatıcı, yönetici güç).

2– Fizikötesi kavramı olarak:

   a. İtme ve çarpmada dıştan mekanik etki yapan şey;
   b. Bireylerde türlü biçimlerde ortaya çıkan itici, etki yapıcı ve biçimlendirici olan şey. (Leibniz’de temel etkinlik ilkesi; Herder ve Nietzsche’de de temel kavram.)

3– Bir şeyin yapılmasını tüzeyle, anlaşmayla değil de, baskı yoluyla sağlayan etkinlik. (Ör. Güce dayalı devlet.)

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....