güdü

[Alm. Motiv] [Fr. motif] [İng. motive] [Lat. movere = kımıldatmak, devindirmek] [es. t. saik]

1– Bir istenç eyleminin nedeni, kımıldatıcısı.

2– (Sanat alanında) Sanat yaratmalarının kımıldatıcısı.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....