güncel

[Alm. aktuell] [Fr. actuel] [İng. actual] [es. t. fiili]

İçinde bulunulan an için bir anlamı, bir önemi olan; konuşulan anda ortaya çıkan ya da var olan.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....