güzel

[Alm. schön] [Fr. beau] [İng. beautiful] [Yun. kalos]

(Sözcüğün somut anlamı: Görmeyle ilgili, göze hoş görünen). Estetiğin temel kavramı; değer yargılarının ana kavramlarından biri. Güzel, genellikle uyumlu birlik olarak kabul edilir. Platon’dan beri güzel üzerine çeşitli öğretiler geliştirilmiştir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....