Haeckel, Ernst

1634-1919 yılları arasında yaşamış olan Alman bilgin ve düşünürü.

Darwin'in evrim kuramından etkilenmiş olan Haeckel, doğal ayıklanmanın, doğanın kanıtlanmaya ihtiyaç duymayan matematiksel bir zorunluluğu olduğunu dile getirmiştir. Olgularla spekülasyon, bilim ile felsefe arasında keskin bir ayırım yapılmasına karşı çıkan Haeckel, gerçek bilimin, doğa felsefesinden başka bir şey olmadığını öne sürmüştür. Bu tür bir felsefe, ona göre, birci bir felsefe olmak durumundadır, zira göksel cisimlerden bitkilere ve insan bilincine kadar herşey madde ve aynı nedensellik yasasıyla açıklanabilir.

Maddeci bir bakış açısı benimseyen Haeckel'e göre, varolan herşeyin temelinde tek bir töz vardır; bu tek tözün de madde ve güç ya da enerji gibi iki özsel özelliği bulunmaktadır. Haeckel, söz konusu maddeciliğine karşın, Tanrı'dan vazgeçmemiş ve panteist bir bakış açısı benimseyerek, Tanrı’nın evrene içkin ve evrenle bir olduğunu öne sürmüştür.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....